AKCE - na chladiče a sestavy LINDR a SINOP            NOVINKA - plnění lahví N2/CO2 - více informací ZDE

Pravidla "AKCE PYGMY" kup kompletní sestavu za cenu chladiče


Pravidla obchodní akce “AKCE PYGMY" kup kompletní sestavu za cenu chladiče (ZDARMA - hadice, rychlospojky a 2x naražeč).

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel obchodní akce společnosti AB business s.r.o. na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na dalších stránkách webu nebo jiných komunikačních kanálech je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejným způsobem, jako byla uveřejněna tato pravidla.

1. Pořadatelem obchodní akce je:

AB business s.r.o. se sídlem Suchý vršek 2124/29, 158 00, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 28551095, internetové stránky e-shopu: www.pivnimajak.cz, email: obchod@pivnimajak.cz(dále jen “pořadatel”). 

2. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá od 3.dubna 2024 12:00 do vyprodání zásob nebo ukončení akce pořadatelem (dále jen „doba konání“) na území České republiky. Akce je vyhlášená na www.pivnimajak.cz. 

3. Kdo se může zúčastnit:

Obchodní akce je určena pro koncové zákazníky, tedy i pro subjekty, které nakupují na IČ (dále jen “zákazník”) není určena pro velkoobchodní partnery. 

4. Princip obchodní akce:

Na www.pivnimajak.cz jsou uveřejněny sestavy obsahující kromě chladičů PYGMY další příslušenství. V rámci těchto sestav jsou nabízeny naražeče, hadice a rychlospojky. Pokud si zákazník jednu z uveřejněných sestav zakoupí, dostane příslušenství (2x naražeč, hadice a rychlospojky). Cena sestavy tak, jak je uvedená, je již po odpočítání ceny naražeče/ů, hadic a rychlospojek a je tedy konečná.

5. Typy naražečů, rychlospojek a hadic:Do obchodní akce jsou zařazeny následující typy příšlušenství:

6. Sestavy:
Do obchodní akce jsou zařazeny pouze sestavy v kategorii:

7. Závěrečná ustanovení:

Účastí v obchodní akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

V Praze dne 2. dubna 2024

 

Výběru neodpovídá žádná položka.